Khác

Tải xuống Theme Đảo Chết cho Windows 7

Một trong những game zombie nổi tiếng nhất năm nay là Dead Island. Một số người trong chúng ta đã chơi nó một chút và thích nó đủ để suy nghĩ về việc tạo và chia sẻ một chủ đề Windows 7 cho trò chơi này. Nếu bạn thích trò chơi này, bạn có thể muốn thử chủ đề này.

Những gì được bao gồm trong chủ đề?

Chủ đề bao gồm 8 hình nền, 7 trong số đó đến từ GameWallpapers.com. Những hình nền đã được làm sẵn có miễn phí và được xuất bản bởi chúng tôi trong chủ đề này với sự cho phép của họ. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm hình nền tìm kiếm tuyệt vời, để điền vào máy tính của bạn với, bạn chắc chắn phải trả tiền trang web này một lần.

Chủ đề sử dụng màu đen làm màu chính và có âm thanh nhỏ với âm thanh từ trò chơi khi bạn đăng nhập và đăng xuất khỏi Windows. Không có màn hình bảo vệ nào được bao gồm.

Tải xuống chủ đề

Chủ đề có thể được tải xuống từ đây.