Khác

Làm thế nào để sử dụng tiện ích Desktop trong Windows 8 với 8GadgetPack

Trong một trong các bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã đề cập rằng Windows 8 đã loại bỏ một vài tính năng từ Windows 7, mặc dù chúng đã được sử dụng bởi khá nhiều người. Một trong những tính năng thiếu quan trọng nhất trong Windows 8 là các tiện ích trên máy tính để bàn. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm một cách để khôi phục lại các tiện ích cho Windows 8 và tìm thấy một. Với sự giúp đỡ của một công cụ được tạo ra bởi một người đam mê tên là Helmut Buhler, bạn có thể sử dụng các tiện ích máy tính để bàn trong Windows 8. Hãy tìm hiểu cách nó hoạt động.

Khôi phục các tiện ích trên máy tính để bàn trong Windows 8 với 8GadgetPack

8GadgetPack là một phần mềm miễn phí bạn tải xuống và cài đặt để khôi phục chức năng tiện ích trên máy tính trong Windows 8. Như đã chia sẻ trong bài viết này - 9 Tính năng và ứng dụng Windows 7 Không tồn tại lâu hơn trong Windows 8, tiện ích trên máy tính để bàn là một trong số 9 Windows 7 các tính năng đã bị xóa khỏi Windows 8.

Rõ ràng, phần mềm này sẽ chỉ hoạt động trong Windows 8 khi Windows 7 hoặc Windows Vista đã cung cấp chức năng này.

Bạn có thể tải xuống từ đây: 8GadgetPack - Tiện ích dành cho Windows 8.

Bạn nhận được gì với 8GadgetPack?

8GadgetPack sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tiện ích máy tính để bàn hoạt động trong Windows Vista và Windows 7, trong Windows 8. Tôi cũng đã thử nghiệm một vài tiện ích mà chúng tôi đã đề cập trong roundup này - Tiện ích cho máy tính để bàn được giới thiệu bởi 7 Hướng dẫn và chúng hoạt động tốt trong Windows 8 .

Một tính năng quan trọng khác của 8GadgetPack là nó cung cấp hỗ trợ cho sáu ngôn ngữ chính mà trên đó các tiện ích máy tính để bàn được sử dụng để làm việc: Trung Quốc (giản thể), tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Nga. Ngoài ra, phần mềm được thiết lập để sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ dự phòng, nếu một ngôn ngữ không được hỗ trợ được sử dụng trong một trong các tiện ích của bạn.

Hãy cẩn thận với 8GadgetPack

Như bạn có thể mong đợi, có một số cảnh báo cho công cụ này, xem xét rằng nó chủ yếu là một hack đặt lại với nhau bởi một lập trình đam mê và không phải là một công cụ chính thức của Microsoft.

Thông báo đầu tiên là việc thực hiện là từ Windows Vista: bạn có một sidebar với các tiện ích có thể được đặt ở bên trái hoặc bên phải của Desktop của bạn.

Bạn có thể thêm tiện ích cho đến khi bạn điền vào thanh bên. Sau đó, bạn phải xóa một số tiện ích hiện có để thêm các tiện ích khác. Bạn không thể chỉ cần thêm các tiện ích vào Desktop như trong Windows 7 và di chuyển chúng xung quanh khi bạn thấy phù hợp.

Một nhược điểm khác là ứng dụng là một cổng của một công cụ cũ được phát triển bởi cùng một người. Do đó, một số cửa sổ cấu hình chưa được cập nhật để bao gồm tên ứng dụng mới và chúng đề cập đến ứng dụng cũ. Điều này sẽ gây nhầm lẫn cho bạn lúc đầu nhưng ứng dụng hoạt động chính xác.

Phần kết luận

Mặc dù có một vài cảnh báo nhỏ đối với công cụ này, 8GadgetPack chắc chắn sẽ hoàn thành công việc. Và tất cả các tiện ích trên máy tính để bàn đều hoạt động với nó. Nếu bạn đang tìm kiếm một số tiện ích tốt đẹp để cài đặt và sử dụng, đừng ngần ngại đọc các khuyến nghị của chúng tôi bên dưới.