Hướng dẫn

Cookie trên công dân kỹ thuật số

Trong bản cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018, Microsoft sẽ giới thiệu một trải nghiệm clipboard mới. Clipboard mới mạnh hơn rất nhiều so với trước đây và đi kèm với nhiều tính năng mới có thể làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta có thể xem clipboard, dán các mục cũ từ clipboard, ghim các mục vào nó, xóa các mục, đồng bộ hóa nó trên Windows 10 máy tính, và cũng xóa toàn bộ clipboard. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng clipboard mới trong Windows 10, hãy đọc hướng dẫn này: