Hướng dẫn

Làm thế nào để xóa kết nối VPN hoặc PPPOE trong Windows 8 & Windows 8.1

Bạn có thể đã tạo kết nối mạng trong Windows 8 hoặc Windows 8.1 mà bạn không còn sử dụng nữa. Hoặc bạn có thể có kết nối VPN hoặc PPPOE đã thay đổi cấu hình của nó và nó không còn hoạt động với các tham số ban đầu nữa. Trong các trường hợp như vậy, tốt nhất là xóa các kết nối mạng này và tạo lại chúng từ đầu. Đây là cách để loại bỏ tất cả các loại kết nối mạng từ Windows 8 và Windows 8.1.

Làm thế nào để xóa bất kỳ kết nối mạng từ Windows 8 & Windows 8.1

Đầu tiên, mở Network and Sharing Center. Trên cột bên trái, nhấp hoặc nhấn vào "Thay đổi cài đặt bộ điều hợp" .

Cửa sổ Network Connections được mở. Ở đây bạn sẽ thấy tất cả các kết nối mạng có sẵn: bộ điều hợp ethernet và không dây, bộ điều hợp ảo được cài đặt bởi phần mềm ảo hóa, kết nối VPN hoặc PPPOE của bạn, v.v.

Đầu tiên, chọn kết nối bạn muốn xóa. Sau đó, trên thanh công cụ ở trên cùng, hãy nhấp hoặc nhấn "Xóa kết nối này" .

Bạn được yêu cầu xác nhận rằng bạn muốn xóa kết nối này. Nhấp hoặc nhấn vào .

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ kết nối bạn muốn xóa. Sau đó, trong menu chuột phải, nhấn Xóa .

Bạn sẽ phải xác nhận quá trình xóa trước khi nó được thực hiện.

Phần kết luận

Như bạn có thể thấy từ hướng dẫn này, việc loại bỏ bất kỳ loại kết nối mạng nào, bao gồm VPN và PPPOE, có thể được thực hiện dễ dàng. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc bạn có thắc mắc, vui lòng sử dụng biểu mẫu nhận xét bên dưới.